Vurderingsrapport:        

Der stilles krav om at der udarbejdes en vurderingsrapport i forbindelse med salg. Sælger betaler udgiften til vurderingsrapporten, som fratrækkes salgsprovenuet.

 

Du bedes kontakte:

Arkitektfirmaet Grube Mikkelsen ApS

Rymarksvej 10

2900 Hellerup

Tlf.nr. 5171 6911

e-mail: arkgm@live.dk

 

El-tjek:                                

Der stilles ikke krav om el-tjek, men vurderingsmanden tager stilling til om det skal udarbejdes.

                                       

VVS-tjek:                             

Der stilles ikke krav om VVS-tjek, men vurderingsmanden tager stilling til om det skal udarbejdes.

 

Gebyrer:                              

Administrator opkræver et grundgebyr af kr. 5.400 + moms, i alt kr. 6.750 hos køber for udarbejdelse af overdragelsesaftale, indhentelse af underskrifter, håndtering af overdragelsessum, afregning med sælger/kreditorer, så andelen kan overtages fri for sælgers gæld/pant. 

 

Ved forgæves forsøg på salg, hvor overdragelsesaftalen er udarbejdet, opkræves sælger halvt gebyr for overdragelsesaftalen.

   

Andelsbeviser:                     

I forbindelse med overdragelser skal originalt andelsbevis indleveres til administrator.

 

Venteliste:                           

Foreningen har ingen venteliste, som skal respekteres i forbindelse med salg.

 

Forkøbsrettigheder:             

Der er ingen særlige regler herom.