Procedure for salg af andelsbolig

Skal du sælge din andelsbolig, skal nedenstående skema udfyldes og sendes til administrator (dette sker automatisk, når der trykkes på "indsend").

Du skal endvidere sørge for at aflevere vurderingsrapport samt EL og VVS tjek til administrator. Administrators kontaktoplysninger findes nederst på denne side. 

I forbindelse med salg skal der udarbejdes El- og VVS-tjek af en autoriseret håndværker. Du kan frit vælge, hvem det skal være.

For at få udarbejdet en vurderingsrapport skal du kontakte:

Arkitektfirmaet Grube Mikkelsen ApS

Rymarksvej 10

2900 Hellerup

Tlf.nr. 5171 6911

e-mail: arkgm@live.dk

 

El-tjek:                                

Der stilles krav om el-tjek. Andelsboligforeningen bruger pt. ingen fast, hvorfor sælger blot kan kontakte en autoriseret el-installatør. Sælger afholder udgiften til el-tjek, som faktureres direkte. 

                                       

VVS-tjek:                             

Der stilles krav om VVS-tjek. Andelsboligforeningen bruger pt. ingen fast, hvorfor sælger blot kan kontakte en autoriseret VVS-installatør. Sælger afholder udgiften til VVS-tjek, som faktureres direkte.

Venteliste og forkøbsrettigheder:                           

Foreningen har ingen venteliste, som skal respekteres i forbindelse med salg. Der er ingen særlige regler om forkøb.

Fremgangsmåde:


Når overdragelsesaftalen er godkendt af bestyrelsen og købesum m.v. er indbetalt, afregnes købesummen til sælger med fradrag af foreningens tilgodehavender, eventuelle i andelsboligen påhvilende hæftelser og udlæg, samt nødvendigt depositum for boligafgift indtil overtagelsesdagen og for varmeefterbetaling og lign. 5 hverdage efter overtagelsesdagen. 

Endvidere fradrages kr. 30.000,- der tilbageholdes som sikkerhed for mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand, forbedringer, eventuelt løsøre. Herunder sker tilbagehold i samme beløb indtil der foreligger dokumentation for udbedring af eventuelle mangler påpeget i El- og VVS-attesterne. Det tilbageholdte beløb afregnes 21 dage efter overtagelsesdagen, såfremt mangler i el- og VVS-attesterne er udbedret – og såfremt køber ikke skriftligt direkte overfor administratorhar reklameret over yderligere forhold, medmindre andet efter bestyrelsens skøn fortsat begrunder tilbageholdelse.

Endelig tilbageholdes kr. 4.000,- til a conto dækning af eventuel saldo i Andelsboligforeningens favør ved vand- og varmeregnskabets udløb.

Med venlig hilsen
Julie Donskov Ertel

ADVODAN Glostrup København
Glostrup Torv 6-10
2600 Glostrup

mail: juse@advodan.dk
Telefon: 4614 5016